Өнөөгийн ертөнцийг үндэслэгч эзэн Чингис Хаан

Үргэлжлэл бий